...

Posiadamy serwis elektroniki samochodowej

Możemy naprawić moduł wykorzystany w twoim samochodzie czy komputer sterujący silnikiem.  Wykonujemy usługi takie jak: 

– EGR OFF 
– HOT START 
– IMMO OFF 
– AIRBAG CRASH DATA 
– SWIRL FLAP OFF 
– błędy DTC 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.